Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy Publicznych / Urzędników pracujących w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz w pozostałych urzędach

OC Funkcjonariuszy Publicznych za rażące naruszenie prawa - zgodne z ustawą z dnia 20.01.2011
(OC FP)
OC zawodowe oraz OC
w życiu prywatnym
(OC ZiP)
Pakiet
(OC FP + OC ZiP)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC FP + składka członkowska)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC ZiP + składka członkowska)
SUMA GWARANCYJNA
OC FP / OC ZAWODOWE ZiP
SKŁADKA ROCZNA
(OC FP + OC ZiP + składka członkowska)
30 000 zł 42 zł 30 000 zł
OC zawodowe

10 000 zł
OC w życiu prywatnym

10 000 zł
Ochrona prawna
118 zł
lub
80 zł dla osób posiadających
OC Funkcjonariuszy Publicznych
30 000 zł / 30 000 zł 122 zł
50 000 zł 54 zł 50 000 zł / 30 000 zł 134 zł
100 000 zł 72 zł 100 000 zł / 30 000 zł 152 zł
120 000 zł 90 zł 120 000 zł / 30 000 zł 170 zł
150 000 zł 102 zł 150 000 zł / 30 000 zł 182 zł
300 000 zł 162 zł 300 000 zł / 30 000 zł 242 zł
więcej więcej więcej