Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy Publicznych / Urzędników pracujących w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz w pozostałych urzędach

OC Funkcjonariuszy Publicznych za rażące naruszenie prawa - zgodne z ustawą z dnia 20.01.2011
(OC FP)
OC zawodowe oraz OC
w życiu prywatnym
(OC ZiP)
Pakiet
(OC FP + OC ZiP)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC FP + składka członkowska)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC ZiP + składka członkowska)
SUMA GWARANCYJNA
OC FP / OC ZAWODOWE ZiP
SKŁADKA ROCZNA
(OC FP + OC ZiP + składka członkowska)
30 000 zł 26 zł 30 000 zł
OC zawodowe

10 000 zł
OC w życiu prywatnym

10 000 zł
Ochrona prawna
110 zł
lub
80 zł dla osób posiadających
OC Funkcjonariuszy Publicznych
30 000 zł / 30 000 zł 106 zł
50 000 zł 34 zł 50 000 zł / 30 000 zł 114 zł
100 000 zł 46 zł 100 000 zł / 30 000 zł 126 zł
120 000 zł 58 zł 120 000 zł / 30 000 zł 138 zł
150 000 zł 66 zł 150 000 zł / 30 000 zł 146 zł
300 000 zł 106 zł 300 000 zł / 30 000 zł 186 zł
więcej więcej więcej