Ubezpieczenia dla Funkcjonariuszy Publicznych

Program ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy Publicznych został stworzony przez POL Brokers Sp. z o.o. w 2011 roku i w chwili obecnej zrzesza kilka tysięcy urzędników z ponad 600 Jednostek Samorządu Terytorialnego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz pozostałych urzędów.

O przystąpieniu do ubezpieczenia każdy urzędnik decyduje indywidualnie. Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili, 100 % on-line, bez potrzeby podpisywania deklaracji, bez dodatkowych kosztów odsyłania dokumentów oraz z wygodną formą płatności elektronicznej. Cały proces przystąpienia zajmuje 5 minut. Do ubezpieczenia może przystąpić nawet jedna osoba.

 

OC Funkcjonariuszy Publicznych (OC FP) ubezpieczenie kierowane jest do Funkcjonariuszy Publicznych, którzy podejmują decyzje administracyjne lub uczestniczą w ich podejmowaniu i podlegają Ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ochrona obejmuje wyłącznie odpowiedzialność wynikającą z w/w ustawy.

Dlaczego warto skorzystać z programu:

 • każdy uczestnik może wybrać sumę gwarancyjną od 30 000 zł do 300 000 zł
 • w rocznicę polisy można zmienić sumę gwarancyjną
 • w przypadku wypłaty odszkodowania można uzupełnić sumę gwarancyjną do pełnej wysokości
 • brak udziału własnego w szkodzie
 • umożliwiamy kontynuację ubezpieczenia w przypadku zmiany pracy lub przejścia na rentę, emeryturę
 • w ramach umowy Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Za w/w koszty ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną do limitu 10 000 PLN na każdego Ubezpieczonego.

 

OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym (OC ZiP) – ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich osób pracujących w urzędach z wyłączeniem administratorów bezpieczeństwa informacji oraz osób wykonujących zawód: medyczny, prawniczy, informatyczny, projektowy / inżynieryjny / budowlany (nie dotyczy pracowników nadzoru budowlanego). Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe m.in.:

 • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, w tym także pracodawcy/zleceniodawcy lub innym pracownikom w związku z wykonywaniem czynności służbowych
 • szkody z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) przy wykonywaniu czynności służbowych Pracownika, Funkcjonariusza Publicznego i Samorządowego (z wyłączeniem kar)
 • kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nałożone na ubezpieczonego
 • szkody w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu  przez pracodawcę /zleceniodawcę polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu w tym szkody w samochodach służbowych, laptopach, telefonach komórkowych itp.
 • szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez Ubezpieczonego
 • szkody w mieniu i na osobie wynikające z czynności życia prywatnego - OC w życiu prywatnym
 • koszty ochrony prawnej związane z wykonywaniem czynności służbowych, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw w sprawach prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym - Ochrona prawna.

 

UWAGA ! Funkcjonariusze Publiczni już u nas ubezpieczeni w zakresie OC FP przy przystąpieniu do ubezpieczenia OC zawodowego oraz OC w życiu prywatnym (ZiP) otrzymują 20 % zniżki/rabatu na ubezpieczenie OC ZiP.

  

Pakiet (OC FP + OC ZiP) ubezpieczenie kierowane jest do Funkcjonariuszy Publicznych, którzy podejmują decyzje administracyjne lub uczestniczą w ich podejmowaniu i podlegają Ustawie z 20.01.2011 r., a jednocześnie chcą sobie zapewnić ochronę przed odpowiedzialnością wynikającą z wykonywania czynności służbowych, innych niż podejmowanie decyzji. Są to dwa osobne ubezpieczenia połączone w pakiet. Ubezpieczając się w pakiecie można zyskać 20 % zniżki/rabatu na ubezpieczenie OC ZiP.