Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej
(urzędy celne, celno-skarbowe)

OC Funkcjonariuszy Publicznych za rażące naruszenie prawa - zgodne z ustawą z dnia 20.01.2011
(OC FP)
OC zawodowe oraz OC
w życiu prywatnym
(OC ZiP)
Pakiet
(OC FP + OC ZiP)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC FP + składka członkowska)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC ZiP + składka członkowska)
SUMA GWARANCYJNA
OC FP / OC ZAWODOWE ZiP
SKŁADKA ROCZNA
(OC FP + OC ZiP + składka członkowska)
30 000 zł 62 zł 30 000 zł
OC zawodowe

10 000 zł
OC w życiu prywatnym

10 000 zł
Ochrona prawna
118 zł
lub
80 zł dla osób posiadająych
OC Funkcjonariuszy Publicznych
30 000 zł / 30 000 zł 142 zł
50 000 zł 84 zł 50 000 zł / 30 000 zł 164 zł
100 000 zł 117 zł 100 000 zł / 30 000 zł 197 zł
120 000 zł 150 zł 120 000 zł / 30 000 zł 230 zł
150 000 zł 172 zł 150 000 zł / 30 000 zł 252 zł
300 000 zł 282 zł 300 000 zł / 30 000 zł 362 zł
więcej więcej więcej