Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 26 roku życia.

Zgłoszenia szkody możesz dokonać

Telefonicznie: Centrum Operacyjne 224 224 224
Przygotuj:
  1. Nazwę ubezpieczającego.
  2. Nr polisy.
  3. Imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego.
  4. Imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony.
  5. Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia.
Za pośrednictwem adresu e-mail: pmu.szkody@mondial-assistance.pl
Dołącz:
  1. Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody (pobierz) .
  2. Kompletną dokumentację medyczną wraz z opisem zdarzenia.
  3. Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.
Po wysłaniu maila na wskazany powyżej adres zgłoszenia roszczenia, zwrotnie otrzymasz wiadomość z podanym numerem Twojego zgłoszenia. W przypadku ewentualnych pytań lub niejasności skontaktuj się z HelpDeskiem pod numerem 22 522 2647