Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 26 roku życia.

  I II III IV
Suma ubezpieczenia 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wg Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku) 250 zł 350 zł 500 zł 1 000 zł
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku, m.in. Koszty: wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego, lekarstw i opatrunków, leczenia stomatologicznego, operacji plastycznych, wykonania zdjęć rentgenowskich, USG, rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do 3 750 zł do 5 250 zł do 7 500 zł do 15 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku epilepsji  200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Świadczenia assistance po wypadku obejmują koszty takie jak: konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami, konsultacja psychologa, badania ambulatoryjne, radiologiczne, ultrasonografia i specjalistyczne (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny), transport medyczny,dostarczenie leków, wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego (również domowa), domowe wizyty pielęgniarskie,korepetycje lub opieka nad ubezpieczonym max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (co najmniej 24 godziny) 62 zł za dzień pobytu (do 180 dni) 87 zł za dzień pobytu (do 180 dni) 100 zł za dzień pobytu (do 180 dni) 100 zł za dzień pobytu (do 180 dni)
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku 100 zł za dzień pobytu (do 14 dni) 100 zł za dzień pobytu (do 14 dni) 100 zł za dzień pobytu (do 14 dni) 100 zł za dzień pobytu (do 14 dni)
Pobyt w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania (minimum 3 dni) 50 zł za dzień pobytu (do 180 dni) 50 zł za dzień pobytu (do 180 dni) 50 zł za dzień pobytu (do 180 dni) 50 zł za dzień pobytu (do 180 dni)
Rehabilitacja (organizacja i pokrycie kosztów) max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł max. 2 000 zł
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance - pomoc w chorobie (10 000 zł oraz pomoc assistance w razie poważnego zachorowania)     10 000 zł oraz 2 000 zł na 1 poważ. zach. 10 000 zł oraz 2 000 zł na 1 poważ. zach.
Składka roczna 59 zł 79 zł 109 zł 179 zł
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby do 26. roku życia, np.uczniów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych.
Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę (wyjątek to poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance- pomoc w chorobie, w których obowiązuje 30 dni karencji).
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wypadków powstałych w Polsce oraz za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu (nie dotyczy rodzica ubezpieczonego dziecka).
Można wybrać jeden z 4 pakietów z sumami ubezpieczenia (SU) od 25 000 zł do 100 000 zł.
Ubezpieczenie pokrywa organizację i koszty usug assistance i usług medycznych.
Ubezpiecz się!