Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy Publicznych / dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli

OC zawodowe oraz OC
w życiu prywatnym
(OC ZiP)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA ROCZNA
(OC ZiP + składka członkowska)
30 000 zł
OC zawodowe

10 000 zł
OC w życiu prywatnym

10 000 zł
Ochrona prawna
118 zł
więcej