Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 26 roku życia.

Administratorem Twoich danych będzie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Dane te będziemy przetwarzać w celu: oceny ryzyka ubezpieczeniowego (w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania), zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, analitycznym i statystycznym, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Możesz również wycofać udzielone zgody, a także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ .