Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy Publicznych /
dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli