ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot (+48) 502 496 244, (+48) 58 500 50 58 sekretariat@e-nfs.pl
Zobacz nasz profil na: Facebook

Ubezpieczenie dla kuratorów sądowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej kuratora sądowego za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim, w tym także pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Ochrona obejmuje także koszty ochrony prawnej.
Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie całkowicie on-line.